Zoals je voor elektriciteit een stekker in het stopcontact steekt, kan je voor je IT de cloud in om altijd en overal toegang te krijgen tot software, hardware en gegevens. Hoewel de technologie al langer bestaat, is het pas recent dat Belgische bedrijven écht overstag gaan.

 

Bert De Winter
Directeur ICT van De Watergroep

Waarvoor maken jullie gebruik van de cloud?

“Toen we in 2007 ons serverpark moesten vernieuwen, beslisten we om met een externe partner in zee te gaan. Aanvankelijk beheerde die onze gegevens en software op onze eigen servers. Sinds vorig jaar zit een deel van de administratieve data in de cloud van onze partner. E-mail en andere office-toepassingen zijn we aan het verhuizen naar de publieke cloud van Microsoft, bekend als Office 365. Voor persoonlijke opslagruimte gebruiken we OneDrive for Business. En onze HR-medewerkers gaan straks aan de slag met SAP SuccessFactors, waardoor ze hun loonadministratie, rekrutering en performance management beter zullen kunnen stroomlijnen. We denken ook na over een nieuw e-loket en mikken daarvoor eveneens op cloud-hosting.”

Weeg de voor- en nadelen eens af.

“Dankzij de cloud zal onze operationele kost dalen. Door de enorme schaalgrootte kunnen cloud-aanbieders meer doen tegen een lagere prijs. Wel moet je er rekening mee houden dat je cloud-toepassingen minder aan je noden kunt aanpassen. Maar de diensten zijn intussen zodanig ontwikkeld dat dat minder nodig is. Het is zeker niet zo dat we bij De Watergroep alles naar de cloud zullen migreren. We evalueren steeds of de diensten overeenstemmen met wat wij willen, de kwaliteit voldoende hoog is en er geen conflict is met de Europese regelgeving. Gegevens van klanten bijvoorbeeld mag je niet zomaar in de cloud zetten. Ten slotte maken we met elke cloud-aanbieder afspraken rond disaster recovery, want het kan ook wel eens fout lopen.”

Welke impact heeft de cloud op jullie organisatie?

“We hebben er eind jaren 2000 voor gekozen om het uitvoerende technische werk – zoals het beheer van de clouddiensten – aan externe partners uit te besteden. Intern focussen we op de bedrijfsprocessen en de vraag hoe we die kunnen optimaliseren. Als je met een meer hybride architectuur werkt, heb je mensen nodig die niet alleen technisch beslagen zijn, maar ook in staat zijn om complexe contracten te onderhandelen en serviceniveaus af te spreken met de aanbieders. Om zeker te zijn dat alles correct en veilig verloopt, onderwerpen we de diensten van onze partners regelmatig aan een audit.”


 

Stefan Vuylsteke
Finance & IT director bij Carglass 

Waarvoor maken jullie gebruik van de cloud?

“Toen we moesten beslissen over een nieuw ERP-pakket voor Carglass, hebben we meteen voor de vlucht vooruit gekozen. We zijn in België het eerste bedrijf dat zijn ERP aan de cloud van Microsoft toevertrouwt. Cloud is volgens ons de omgeving van de toekomst. We geloven dat innovatie in zo’n omgeving het meest tot zijn recht zal komen. We zijn eind vorig jaar begonnen met de implementatie, in de loop van 2017 zou de overstap rond moeten zijn. Voorlopig gebruiken we de cloud alleen als een IaaS-oplossing (Infrastructure as a Service), als een alternatief voor eigen serverinfrastructuur. Op termijn zie ik ons ook naar Platform as a Service- en Software as a Service-oplossingen evolueren.”

Weeg de voor- en nadelen eens af.

“Je mag op voorhand nog zoveel berekeningen en impactstudies uitvoeren, als koploper doorloop je altijd een leercurve. Dat nadeel woog voor ons niet door op de voordelen. Nu we in de cloud zitten, moeten we ons bijvoorbeeld geen zorgen meer maken over het onderhoud van onze infrastructuur. Dat zit bij een externe partner. Bovendien kunnen we flexibel inspelen op capaciteitswijzigingen. Terwijl we vroeger al bij de aankoop moesten inschatten hoeveel servers we in de jaren die volgen zouden nodig hebben, kunnen we nu al naargelang onze behoefte uitbreiden of inkrimpen. Ten slotte heeft Azure van Microsoft ons ook veel zorgen naar veiligheid toe weggenomen. We weten dat we in een uitermate beveiligde omgeving zitten.”

Welke impact heeft de cloud op jullie organisatie?

“Het IT-landschap is volop in beweging. Cloud is daar maar één facet van. Als IT-afdeling schuiven we op in de richting van de business en zijn we minder specialistisch bezig. Het meer technische, uitvoerende werk besteden we uit aan partners. Qua aantal medewerkers zijn we afgelopen jaren stabiel gebleven. Het profiel van de medewerkers is wel geëvolueerd. Omdat het voorlopig alleen onze infrastructuur is die naar de cloud verhuisd, voelt de rest van de organisatie er nog niet veel van. Wel staat het bedrijf dankzij onze keuze klaar om innovatie alle kansen te geven.”


 

Paul Danneels
ICT-directeur bij VDAB

Waarvoor maken jullie gebruik van de cloud?

“Sinds eind 2011 werken onze 5.000 medewerkers met Google Apps for Work, een cloudcomputingoplossing waarmee je vanop om het even welk toestel kunt mailen, documenten opslaan en delen, videogesprekken voeren,… Via dat platform kunnen medewerkers ook zelf makkelijk tools ontwikkelen. Ik denk bijvoorbeeld aan de virtuele jobbeurzen en click & talk, toepassingen waarbij werkzoekenden en werkgevers met elkaar in gesprek kunnen gaan. In de toekomst zullen we ook onze 200 webcursussen in de cloud brengen, net zoals onze vacatureaanbodmailings.”

Weeg de voor- en nadelen eens af.

“Zonder twijfel betekent de cloud voor ons een kostenbesparing. Tegelijk hebben we het comfort van onze medewerkers verhoogd: vanuit om het even welke plek hebben ze toegang tot de laatste versie van hun documenten. Omdat medewerkers zelf tools opzetten, heeft ook de organisatie aan flexibiliteit en snelheid gewonnen. Je hoeft niet telkens bijkomende infrastructuur te voorzien of IT’ers in te schakelen. Privacy blijft het belangrijkste aandachtspunt. Wettelijk mogen we klantendossiers niet in de publieke cloud bewaren. Dat is meteen de reden waarom we onze webcursussen niet eerder in de cloud hebben ondergebracht. We hebben eerst een manier moeten zoeken om ze los te koppelen van de cursistenadministratie.”

Welke impact heeft de cloud op jullie organisatie?

“Ik stel vast dat sinds we in de cloud zitten we succesvoller zijn qua innovatie. Dat komt omdat de consulenten die in de praktijk staan nu zelf mee nadenken over oplossingen die toegevoegde waarde creëren. Het is niet de IT-dienst die hen een tool opdringt, het zijn de medewerkers zelf die aan het stuur staan. Hun autonomie is ook verhoogd. Kijk bijvoorbeeld naar de online afsprakenkalender. Ieder kantoor kan die tool naar eigen behoefte gebruiken. Daar zijn geen regels van bovenaf voor nodig. Tot slot, omdat we niet meer werken vanuit onze eigen omgeving, moeten we minder in onderhoud investeren. Zo moeten we zelf niet meer 24/7 beschikbaar zijn om dienstverlening te garanderen.”